מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפי 3 - 104282

104282 - חשבון אינפי 3
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104173 אלגברה ליניארית ב'   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104174 אלגברה במ'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104174 אלגברה במ' ו -    
  104168 אלגברה ב   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104168 אלגברה ב ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  104033 אנליזה וקטורית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3       מקצועות מכילים


המרחב האוקלידי ה- n מימדי. מושגים מטופולוגיה קבוצתית, כולל קומפקטיות וקשירות. העתקות בין מרחבים אוקלידיים: רציפות וגזירות, משפט הפונקציה הסתומה ומשפט ההעתקה ההפוכה. נוסחת טיילור ונקודות קיצון של פונקציות ממשיות על מרחבים אוקלידיים. אקסטרמום עם אילוצים וכופלי לגרנז'. אינטגרל מרובה לפי רימן, כולל אינטגרל מוכלל. היעקוביאן ונוסחת חילוף המשתנה באינטגרל מרובה. האינטגרל הקווי ושמושיו. שדות משמרים ומשמרים מקומית. אנליזה וקטורית: גרדיאנט, דיברגנץ ורוטור. אינטגרל השטף על משטחים. משפטי גרין, סטוקס וגאוס ושימושיהם.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:03:07