מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפי 2 - 104281

104281 - חשבון אינפי 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'       מקצועות קדם
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1     או
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      


האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים-סדרות וטורי פונקציות, כולל התכנסות במדה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל, אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.


הערות
מתרגל אחראי: מר רן קירי.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
433
440
441
443
450
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
09:00-12:00 ב 05.07.2021 א
231
233
234
אמדו
אמדו
אמדו
09:00-12:00 ו 15.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
231 אמדו 12:30-14:30 א פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 11
1 ה.כימית 10:30-12:30 ד
6 ה.כימית 12:30-14:30 ב מר קירי רן תרגול 11
 
231 אמדו 12:30-14:30 א פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 12
1 ה.כימית 10:30-12:30 ד
215 נהול 14:30-16:30 ג מר גל אלעד תרגול 12
 
        פרופ' פינסקי רוס הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ' פינסקי רוס הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:31:04