מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה - 104273

104273 - מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים   (   מקצועות קדם
  104168 אלגברה ב' ו -    
) 104281 חשבון אינפיניטסמלי 2 ו -    
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות צמודים
 
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104223 מד"ח וטורי פוריה      
 
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית      


משפט סטון-ויירשטראס. מרחבי הילברט, קבוצות קמורות והטלות, מערכות אורתונורמליות, משפט ריס ושימושיו. טורי פורייה: התכנסות בנורמה, התכנסות במידה שווה, משפט פז'ר ומשפט דיריכלה. מרחבים נורמיים, מרחבי בנך, מרחב האופרטורים החסומים, המרחב הצמוד, אופרטורים קומפקטיים, אלטרנטיבת פרדהולם. המשפט הספקטרלי לאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם על מרחב הילברט ושימושיו. משפט מינימום-מקסימום, החשבון הפונקציונלי עבור אופרטורים קומפקטיים נורמליים. התמרות פורייה: התמרת פורייה ב 1l, התמרת פורייה ב 2l, שימושים של התמרת פורייה. התמרת לפלס, שימושים של התמרת לפלס.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:00:43