מקצוע מידע על מקצוע : מד"ח וטורי פוריה - 104223 (Current)

104223 - מד"ח וטורי פוריה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  104273 מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה      
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'      


דרישות קדם: (104013 או 104022 או 104281 או 104043 או 104044 או 104032) ו- (104016) ו- (104131 או 104135 או 104285 או 104035). דיון כללי על משוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח) ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון. בעיית קושי וקווים אופייניים. מיון מד"ח מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים החד- ממדית, שיטת ד'למבר. בעיית שטרם-ליוביל, מרחבי מכפלה פנימית ומערכות אורתונורמליות. התכנסות טורי פורייה הקלסיים, משפט דיריכלה, משפטי גזירה ואינטגרציה. שיטת הפרדת משתנים, משוואת החום והגלים בקטע סופי. משוואת לפלס ופואסון. עקרון המקסימום ותכונות פונקציות הרמוניות.


הערות
המקצוע מיועד לסטו.מחשמל,חשמל-פיזיקה
פיזיקה,חומרים-פיזיקה,פיזיקה-מדמ"ח
ביו-רפואה,ביו-רפו.פיזי-ביורפואה-רפו.
וחינוך חשמל, אווירו-פיסיקה.
מתרגלת אחראית: גב' ליטל שמן.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.02.2023 א
  א 12.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 12:30-14:30 ג פרופ' רדואן ניזאר הרצאה 10 12
301 חומרים 10:30-11:30 ה
307 אולמן 08:30-10:30 ב גב' גרוזד מרינה תרגול 12
 
233 אמדו 12:30-14:30 ג פרופ' רדואן ניזאר הרצאה 10 13
301 חומרים 10:30-11:30 ה
310 אולמן 14:30-16:30 ב גב' פייגין-קצוב יוליה תרגול 13
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 ג פרופ' רבייב דניאל הרצאה 20 21
1 סגו 10:30-11:30 ה
802 אולמן 14:30-16:30 ד גב' זלקמן-סמירין אולגה תרגול 21
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 ג פרופ' רבייב דניאל הרצאה 20 22
1 סגו 10:30-11:30 ה
802 אולמן 08:30-10:30 ב פרופ' קרוש-ברם מרינה תרגול 22
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 ג פרופ' רבייב דניאל הרצאה 20 23
1 סגו 10:30-11:30 ה
303 אולמן 14:30-16:30 ב גב' גרוזד מרינה תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-13:30 א פרופ' אלעד דורון הרצאה 30 31
233 אמדו 14:30-16:30 ד
604 אולמן 10:30-12:30 ה פרופ' בר-שלום גיא תרגול 31
 
1 פיסיקה 12:30-13:30 א פרופ' אלעד דורון הרצאה 30 32
233 אמדו 14:30-16:30 ד
303 אולמן 12:30-14:30 ג גב' שמן ליטל תרגול 32


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2202/3202 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 הפולטה למתמטיקה, הטכניון י. פינצ'ובר, י. רובינשטיין מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
1995 הפקולטה למתמטיקה , הטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:50:26