מקצוע מידע על מקצוע : תורת ההסתברות - 104222 (Previous)

104222 - תורת ההסתברות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות קדם
  104281 חשבון אינפיניטסמלי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      


מרחבי הסתברות, מאורעות, אקסיומות ההסתברות. קומבינטוריקה, מאורעות תלויים ובלתי תלויים. הסתברות מותנית, משפט ביס. משתנה מקרי - המקרה הבדיד והמקרה הרציף. פונקצית התפלגות וצפיפות. תוחלת, שונות ומומנטים יותר גבוהים. ההתפלגויות הקלסיות, אי-שיוויונות צ'בישף וינסן. סכומים של משתנים מקריים בלתי תלויים, החוק החלש של המספרים הגדולים ויישום למשפט קירוב של ווירשטרס, ווקטורים אקראיים, תוחלת מותנית וקו התסוגה, פונקציות יוצרות. משפט הגבול המרכזי, הילוכים מקריים.


הערות
מתרגל אחראי: יואב דניאלי
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
701
702
703
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 25.07.2022 א
203
205
206
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 03.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
803 אולמן 09:30-11:30 ב ד"ר רותם לירן הרצאה 10 11
803 אולמן 14:30-15:30 ד
803 אולמן 13:30-14:30 ב מר דניאלי יואב תרגול 11
 
        ד"ר רותם לירן הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר רותם לירן הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:10:16