מקצוע מידע על מקצוע : תורת ההסתברות - 104222 (Previous)

104222 - תורת ההסתברות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות קדם
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      


מרחבי הסתברות, מאורעות, אקסיומות ההסתברות. קומבינטוריקה, מאורעות תלויים ובלתי תלויים. הסתברות מותנית, משפט ביס. משתנה מקרי - המקרה הבדיד והמקרה הרציף. פונקצית התפלגות וצפיפות. תוחלת, שונות ומומנטים יותר גבוהים. ההתפלגויות הקלסיות, אי-שיוויונות צ'בישף וינסן. סכומים של משתנים מקריים בלתי תלויים, החוק החלש של המספרים הגדולים ויישום למשפט קירוב של ווירשטרס, ווקטורים אקראיים, תוחלת מותנית וקו התסוגה, פונקציות יוצרות. משפט הגבול המרכזי, הילוכים מקריים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
307
309
310
311
500
501
502
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 ב 31.01.2022 א
301
302
305
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 28.02.2022 ב
201
202
אולמן
אולמן
16:30-19:30 ב 21.03.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 14:30-16:30 ד פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 11
1 ה.כימית 14:30-15:30 ה
112 נהול 10:30-11:30 ה גב סופר אהרונוב נוי תרגול 11
 
1 ח.בניה 14:30-16:30 ד פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 12
1 ה.כימית 14:30-15:30 ה
503 אולמן 09:30-10:30 ד גב סופר אהרונוב נוי תרגול 12
 
        פרופ' פינסקי רוס הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:55:39