מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1     או
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2     או
  104281 חשבון אינפיניטסמלי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  104273 מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה      
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
המקצוע מיועד לסטו.מחשמל,חשמל-פזיקה
הנ.מחשבים,חינוך חשמל,חינוך פיזיקה
ביורפואה,ביו-רפואה-רפואה, וביורפואה-
פיזיקה.
מתרגלת אחראית: גב' ליטל שמן.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
421
422
535
301
302
404
405
406
407
501
502
504
505
506
510
511
231
233
234
617
619
719
814
815
919
3
4
5
6
7
8
9
בורוביץ
בורוביץ
בורוביץ
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
אמדו
אמדו
אמדו
אמדו
אמדו
אמדו
אמדו
אמדו
אמדו
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ב 31.01.2022 א
507
600
601
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 10.03.2022 ב
607
700
701
702
703
704
705
707
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 ה 31.03.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 11:30-12:30 א ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 11
6 קאהן 08:30-10:30 ד
307 אולמן 10:30-12:30 ב מר אגרא ערן תרגול 11
 
233 אמדו 11:30-12:30 א ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 12
6 קאהן 08:30-10:30 ד
603 אולמן 10:30-12:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 12
 
233 אמדו 11:30-12:30 א ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 13
6 קאהן 08:30-10:30 ד
306 אולמן 08:30-10:30 ה גב שמן ליטל תרגול 13
 
1 פיסיקה 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 21
233 אמדו 08:30-10:30 ד
306 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר צברי גיא תרגול 21
 
1 פיסיקה 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 22
233 אמדו 08:30-10:30 ד
306 אולמן 10:30-12:30 ג מר יחיא יורם תרגול 22
 
1 קאהן 10:30-12:30 ב ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 30 31
234 אמדו 11:30-12:30 ה
306 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר אבו-חאמד מוחמד תרגול 31
 
1 קאהן 10:30-12:30 ב ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 30 32
234 אמדו 11:30-12:30 ה
306 אולמן 08:30-10:30 ד גב שמן ליטל תרגול 32
 
1 קאהן 10:30-12:30 ב ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 30 33
234 אמדו 11:30-12:30 ה
306 אולמן 10:30-12:30 א גב גרוזד מרינה תרגול 33
 
        ד"ר רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:21:43