מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221 (Current)

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  104273 מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
מתרגלת אחראית: גב' ליטל שמן
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
303
305
306
307
308
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 03.07.2022 א
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 16.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
311 אולמן 08:30-10:30 ג פרופ'ח הרן שי הרצאה 10 11
311 אולמן 13:30-14:30 ה
305 אולמן 08:30-10:30 ד מר יחיא יורם תרגול 11
 
311 אולמן 08:30-10:30 ג פרופ'ח הרן שי הרצאה 10 12
311 אולמן 13:30-14:30 ה
306 אולמן 08:30-10:30 ה גב שמן ליטל תרגול 12
 
303 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 21
302 אולמן 13:30-14:30 ה
601 אולמן 08:30-10:30 ד גב שמן ליטל תרגול 21
 
        ד"ר רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 05:43:00