מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221 (Current)

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1     או
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2     או
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  104273 מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה      
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
המקצוע מיועד לסטו.מחשמל,חשמל-פזיקה
הנ.מחשבים,חינוך חשמל,חינוך פיזיקה
ביורפואה,ביו-רפואה-רפואה, וביורפואה-
פיזיקה.
מתרגלת אחראית: גב' ליטל שמן.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 30.01.2023 א
  ג 28.02.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 11:30-12:30 א פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 11
6 קאהן 08:30-10:30 ד
303 אולמן 10:30-12:30 ב גב גרוזד מרינה תרגול 11
 
6 קאהן 11:30-12:30 א פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 12
6 קאהן 08:30-10:30 ד
604 אולמן 10:30-12:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 12
 
6 קאהן 11:30-12:30 א פרופ' פינסקי רוס הרצאה 10 13
6 קאהן 08:30-10:30 ד
604 אולמן 08:30-10:30 ה גב שמן ליטל תרגול 13
 
250 דייויס 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 21
107 שרמן הור 08:30-10:30 ד
604 אולמן 10:30-12:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 21
 
250 דייויס 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 22
107 שרמן הור 08:30-10:30 ד
603 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר קרוש-ברם מרינה תרגול 22
 
1 ה.כימית 10:30-12:30 ב ד"ר לנדסמן גיא הרצאה 30 31
280 בנ.מאייר 11:30-12:30 ה
802 אולמן 14:30-16:30 א מר אגרא ערן תרגול 31
 
1 ה.כימית 10:30-12:30 ב ד"ר לנדסמן גיא הרצאה 30 32
280 בנ.מאייר 11:30-12:30 ה
802 אולמן 08:30-10:30 ד גב שמן ליטל תרגול 32
 
1 ה.כימית 10:30-12:30 ב ד"ר לנדסמן גיא הרצאה 30 33
280 בנ.מאייר 11:30-12:30 ה
802 אולמן 10:30-12:30 א פרופ' בראנסי נסים תרגול 33


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2202/3202 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 14:12:21