מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דפרנציאליות חלקיות ת" - 104220

104220 - משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
 
  104038 אלגברה 2מ'       מקצועות צמודים
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
 
  104213 משוואות דיפרנציאליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות      
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר      
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'      
 
  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות מכילים
  104223 מד"ח וטורי פוריה      


דיון כללי על משוואות דיפרנציאליות חלקיות ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון, בעיית קושי ועקומים אופייניים. מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים החד-ממדית, שיטת ד'למבר. שיטת הפרדת משתנים ובעיית שטורם-ליוביל. משוואת החום והגלים בקטע סופי. משוואות לפלס ופואסון. עקרון המקסימום והמינימום ותכונות פונקציות הרמוניות. מושג בסיסי על שיטות נומריות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 טכניון י. פינצ'ובר, י. רובינשטיין מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות, מהדורה שלישית.

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:09:11