מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח" - 104218

104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
 
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104213 משוואות דיפרנציאליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות      
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר      
 
  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות מכילים
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
  104223 מד"ח וטורי פוריה      


דיון כללי על משוואות דיפרנציאליות חלקיות ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון, בעיית קושי ועקומים אופייניים. מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים החד-ממדית, שיטת ד'למבר. טורי פורייה טריגונומטריים, שיטת הפרדת משתנים ובעיית שטורם-ליוביל. משוואת החום והגלים בקטע סופי, משוואות לפלס ופואסון. עקרון המקסימום והמינימום ותכונות פונקציות הרמוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 טכניון י. פינצ'ובר, י. רובינשטיין מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות, מהדורה שלישית.

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 04:38:12