מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות חלקיות - 104216

104216 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
 
  104213 משוואות דיפרנציאליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר      
 
  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות מכילים
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      


א. דיון כללי על משוואות דיפ. חלקיות ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון. בעית קושי וקוים אופיניים. מיון משוואות דיפ. חלקיות מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים ומשוואת הטלגרף. שיטת דלמבר. שיטת הפרדת משתנים ובעית שטורם-ליוביל (סקירה). משוואת החום. משוואות לפלס ופואסון. עקרון המקסימום והמינימום.


נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:27:40