מקצוע מידע על מקצוע : פונקציות מרוכבות א" - 104215 (Plans)

104215 - פונקציות מרוכבות א'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות מכילים
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      


מספרים מרוכבים. פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי. משפט ליוביל והמשפט היסודי של האלגברה. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה, טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. התמרת z והתמרת z הפוכה. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. עקרון הארגומנט ומשפט רושה.


הערות
מיועד לסטודנטים מהמסלולים:
הנ.אוויר,פיזיקה וחומרים-פיזיקה ו-
פיסיקה-מדעי המחשב.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג סמסטר בתכנון
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 01.02.2023 א
  ד 01.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ג   הרצאה 10 11
    14:30-15:30 א   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ג   הרצאה 10 13
    11:30-12:30 ה   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:48:56