מקצוע מידע על מקצוע : פונקציות מרוכבות א" - 104215 (Previous)

104215 - פונקציות מרוכבות א'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות מכילים
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      


מספרים מרוכבים. פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי. משפט ליוביל והמשפט היסודי של האלגברה. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה, טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. התמרת z והתמרת z הפוכה. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. עקרון הארגומנט ומשפט רושה.


הערות
מיועד לסטודנטים מהמסלולים:
הנ.אוויר,פיזיקה וחומרים-פיזיקה ו-
פיסיקה-מדעי המחשב.
מתרגל אחראי: מר יורם יחיא.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
502
505
506
507
600
601
602
603
604
605
606
700
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 04.02.2022 א
506
507
600
601
602
603
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 28.02.2022 ב
504
505
506
אולמן
אולמן
אולמן
16:30-19:30 ב 21.03.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-10:30 ג ד"ר לוי אברהם הרצאה 10 11
232 אמדו 14:30-15:30 א מר אגרא ערן תרגול 11
 
233 אמדו 08:30-10:30 ג ד"ר לוי אברהם הרצאה 10 13
504 אולמן 11:30-12:30 ה מר יחיא יורם תרגול 13
 
        ד"ר לוי אברהם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:57:44