מקצוע מידע על מקצוע : טורי פורייה והתמרות אינטגרליות - 104214

104214 - טורי פורייה והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
 
  104038 אלגברה 2מ'       מקצועות צמודים
  104215 פונקציות מרוכבות א'      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
 
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      
  104223 מד"ח וטורי פוריה      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104273 מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה       מקצועות מכילים
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית      


חזרה על מרחבי מכפלה פנימית. מערכות אורתוגונליות. התכנסות בנורמה של טורי פורייה ונגזרותיהם, התכנסות נקודתית ובמידה שווה. התמרת פורייה ותכונותיה. קונבולוציה. שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות, שימושים לעיבוד אותות. התמרת לפלס ותכונותיה. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות ומשוואות אינטגרליות.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:22:57