מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות - 104213

104213 - משוואות דיפרנציאליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח      
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות      
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      
 
  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות מכילים
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      


א. משוואות דיפרנציאליות רגילות. מבוא. תנאי התחלה. משוואות דיפ' ליניאריות. משוואות עם מקדמים קבועים. משוואות עם מקדמים משתנים. ורונסקיאן. משוואות דיפ' לינאריות לא הומוגניות. משוואות דיפ' מסדר שני ופתרונן בעזרת טורי חזקות (נקודות רגולריות וסינגולריות). משוואות בסל ופונקציות בסל. ב. משוואות דיפרנציאליות חלקיות. מבוא. מיון משוואות חלקיות מסדר שני והבאתן לצורות קנוניות. פתרון של משוואות עם תנאי שפה ותנאי התחלה. משוואת החום. משוואת לפלס. שיטת הפרדת משתנים. בעית שטורם-ליוביל. טורי פורייה, התמרת פורייה, שימושים להתרת מד"ח.


נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:05:52