מקצוע מידע על מקצוע : תורת האופטימיזציה - 104193

104193 - תורת האופטימיזציה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104066 אלגברה א'   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפיניטסימלי 2 ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104066 אלגברה א' ו -    
 
  046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236330 מבוא לאופטימיזציה      


אופטימיזציה בלי אילוצים. קבוצות קמורות ופונקציות קמורות. שיטות איטרטיביות עבור אופטימיזציה בלי אילוצים. אופטימיזציה קמורה עם תנאי קרוש-קון-טקר. שיטות קנס. אופטימיזציה עם אילוצי שויון. תת-דיפרנציאלים של פונקציות קמורות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:07:30