מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחבורות - 104172

104172 - מבוא לחבורות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104166 אלגברה אמ'       מקצועות קדם
 
  104134 אלגברה מודרנית ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104158 מבוא לחבורות       מקצועות מכילים


א. פעולה בינארית. מספרים שלמים. ב. חבורה ותת חבורה. דוגמאות. חבורת תמורות. חבורה ציקלית. ג. משפט לגרנז' ומסקנותיו. ד. תת חבורה נורמלית וחבורת מנה. משפטי ההומומורפיזם. משפט קיילי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1975 john wiley and sons i. herstein topics in algebra
1985 freeman and company n. jacobson basic algebra 1

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 15:56:28