מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית ב" - 104171

104171 - אלגברה ליניארית ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104167 אלגברה א       מקצועות קדם
 
  104173 אלגברה ליניארית ב'       מקצועות מכילים
  104174 אלגברה במ'      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות. חזרה על לכסון מטריצות ע"י דמיון. צורת ג'ורדן וצורה רציונאלית. פונקציונלים ליניאריים. מרחבי מכפלה פנימית. אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית. תבניות ביליניאריות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1971 prentice hall hoffman kunze linear algebra
1999 ב.א.ק ברמן קון אלגברה ליניארית

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 00:38:52