מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה אמ" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה אמ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104066 אלגברה א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104167 אלגברה א      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
====================================
מתרגלת אחראית: גב' גלית מזרחי.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 11
1 טאוב 12:30-14:30 ג
803 אולמן 09:30-10:30 ב גב ולך מרים תרגול 11
641 דייויס 08:30-10:30 ה
 
1 טאוב 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 12
1 טאוב 12:30-14:30 ג
802 אולמן 14:30-16:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 12
802 אולמן 10:30-11:30 ד
 
1 טאוב 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 13
1 טאוב 12:30-14:30 ג
232 אמדו 14:30-15:30 ב גב פת ניקה תרגול 13
1 ח.בניה 12:30-14:30 ה
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 21
1 כימיה 12:30-14:30 ג
802 אולמן 10:30-12:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 21
802 אולמן 09:30-10:30 ד
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 22
1 כימיה 12:30-14:30 ג
702 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 22
702 אולמן 16:30-17:30 ד
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 24
1 כימיה 12:30-14:30 ג
101 אולמן 15:30-16:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 24
101 אולמן 10:30-12:30 ד
 
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 30 31
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 ג
308 אולמן 15:30-16:30 ב גב מזרחי גלית תרגול 31
301 אולמן 10:30-12:30 ד
 
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 30 33
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 ג
305 אולמן 16:30-17:30 א גב מעין הילה תרגול 33
305 אולמן 08:30-10:30 ד
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 40 40
          תרגול 40
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:57:21