מקצוע מידע על מקצוע : פונקציות ממשיות - 104165 (Current)

104165 - פונקציות ממשיות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות קדם
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2     או
 
  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות צמודים


בניית מידת לבג ב- r2. קבוצה לא מדידה. פונקציות מדידות לבג ומדידות בורל, משפט אגורוב, משפט לוסין, פונקצית קנטור-לבג. אינטגרציה על מרחב כללי ביחס למידה 0 - סופית. משפטי התכנסות, הקשר בין איטגרל לבג ואינטגרל רימן ב- r2. משפט פוביני. המרחב ב- l1, תכונות בסיסיות ושלמות. הפונקציה המקסימלית של הרדי- ליטלווד ב-r2 ומשפטי הגזירה. פונקציות רציפות בהחלט ב-r2 והקשר למשפט היסודי של החשבון האינטגרלי.


הערות
מתרגל אחראי: אלון שפירא
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 01.02.2023 א
  ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
232 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר רותם לירן הרצאה 10 11
232 אמדו 16:30-17:30 ג
232 אמדו 17:30-18:30 ג ד"ר שפירא אלון תרגול 11
 
        ד"ר רותם לירן הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר רותם לירן הרצאה 77 77
          תרגול 77

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:28:56