מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים - 104142 (Current)

104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1   (   מקצועות קדם
) 104290 תורת הקבוצות ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104290 תורת הקבוצות ו -    
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
 
  104275 מבוא לטופולוגיה למורי מתמטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הגדרות ודוגמאות. רציפות. משפט ההשלמה, משפט בייר, משפט נקודת השבת (בנך). קומפקטיות, קומפקטיות סדרתית, מספר לבג וחסימות כליל. קומפקטיות. קומפקטיות במרחבים מטריים מקומית, משפט ארצלה-אסקולי, קומפקטיפיקציה חד-נקודתית. קשירות: קשירות מסילתית, מרכיבים קשירים. משפט טיכונוף. בסיס, למת יוריסון ומשפט טיצה, מרחב האוסדורף קומפקטי. נושאים נוספים למשל: משפט סטון-ויירשטרס, משפט לינדלוף, קומפקטפיקציות.


הערות
תרגיל 12 לרישום בלבד, עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
סטודנטים ממתמטיקה יירשמו לתרגיל + 11
13 בלבד.
מתרגל אחראי: סתיו ברמן
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
701
703
705
706
707
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 09.08.2022 א
      ב 03.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-11:30 ה ד"ר פינסקי טלי הרצאה 10 11
305 אולמן 16:30-17:30 א גב עמיר מיכל תרגול 11
 
233 אמדו 08:30-11:30 ה ד"ר פינסקי טלי הרצאה 10 12
          תרגול 12
 
233 אמדו 08:30-11:30 ה ד"ר פינסקי טלי הרצאה 10 13
607 אולמן 14:30-15:30 ד מר ברמן סתיו תרגול 13
 
        ד"ר פינסקי טלי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:44:31