מקצוע מידע על מקצוע : תורת הפונקציות 1 - 104122

104122 - תורת הפונקציות 1
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1     או
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2     או
  104281 חשבון אינפיניטסמלי 2     או
 
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


שדה המספרים המרוכבים. המישור המרוכב המורחב (כדור רימן). סדרות וטורים של מספרים מרוכבים. פונקציות אנליטיות. משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. הפונקציות האנליטיות האלמנטריות. ענפים של פונקציות רב-ערכיות. אינטגרלים קוויים של פונקציות מרוכבות. משפט קושי. נוסחת קושי. משפט ליוביל. עקרון המקסימום. טורי טילור וטורי לורן. אפסים ונקודות סינגורליות של פונקציות אנליטיות. משפט השארית ושימושיו. עקרון הארגומנט, העתקות קונפורמיות (כולל משפט רימן ללא הוכחה).


הערות
תרגיל 12 לרישום בלבד עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
תלמידי מתמטיקה ירשמו לתרגיל .11
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
502
503
504
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 21.02.2022 א
233 אמדו 09:00-12:00 ג 15.03.2022 ב
310 אולמן 17:00-20:00 ג 05.04.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
604 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ'ח רוזנטל רון הרצאה 10 11
804 אולמן 14:30-15:30 ד
604 אולמן 14:30-15:30 ב מר קירי רן תרגול 11
 
604 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ'ח רוזנטל רון הרצאה 10 12
804 אולמן 14:30-15:30 ד
          תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:23:30