מקצוע מידע על מקצוע : פרקים במתמטיקה לרפואנים 2 - 104094

104094 - פרקים במתמטיקה לרפואנים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1       מקצועות קדם
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות מכילים
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


התכנסות טורים, טורי חזקות, טורי פוריה, אינטגרל קווי ואינטגרל כפול. משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:03:46