מקצוע מידע על מקצוע : פרקים במתמטיקה לרפואנים 1 - 104093

104093 - פרקים במתמטיקה לרפואנים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
  104281 חשבון אינפי 2      


חשבון דיפרנציאלי של פונקציות במשתנה אחד. חשבון אינטגרלי של פונקציות במשתנה אחד. פונקציות של שני משתנים, נגזרות חלקיות.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:00:32