מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה למדעי החיים 2 - 104092

104092 - מתמטיקה למדעי החיים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104090 מתמטיקה למדעי החיים       מקצועות קדם
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות מכילים


פונקציות של שני משתנים: וקטורים ופעולות עליהם. גיאומטריה במרחב: משוואות ישר ומישור. גבולות ורציפות. גזירה חלקית. נגזרת מכוונת, גרדיינט. נגזרות מסדר שני. קירובים לינאריים. ערכים קיצוניים. אינטגרל קווי. אינטגרל כפול. משוואות דפרנציאליות רגילות: מושגי יסוד, סוגי משוואות. משוואות לינאריות מסדר ראשון. משוואות פרידות. שימושים. טורי פורייה והתמרת פורייה: מספרים מרוכבים ופעולות עליהם. טור פורייה. התמרת פורייה. שימושים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 pearson education greenwell, r., ritchey, n., lial, m. calculus with applications for the life sciences
1995 הטכניון זעפרני ס. , פינקוס א. טורי פורייה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:56:42