מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה 2 רפואה /ב - 104091

104091 - מתמטיקה 2 רפואה /ב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104087 מתמטיקה 1 רפואה       מקצועות קדם
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
 
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות מכילים
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


1. פונקציה בשני משתנים, גבול, רציפות, גזירה חלקית. דיפרנציאל שלם. נגזרת מכוונת, נוסחת טיילור, נקודות קיצון.
2. טורים: סדרות, טורים מספריים, מבחני התכנסות, התכנסות מוחלטת, טורי חזקות.
3. חשבון אינטגרלי: אינטגרל קווי ושימושים. אינטגרל כפול.
4. התמרת פוריה (מושגי יסוד).
5. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פרידות. משוואות ליניאריות (מסדר ראשון), משוואות הומוגניות, משוואות מדויקות, גורם אינטגרציה, משוואות ליניאריות מסדר שני (עם מקדמים קבועים) שימושים.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:53:34