מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה למדעי החיים - 104090

104090 - מתמטיקה למדעי החיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104041 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1      
  104042 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
  104281 חשבון אינפיניטסמלי 2      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


פונקציות של משתנה אחד. גבולות. רציפות. גזירה. כלל השרשרת. פונקציות טריגונומטריות, אקספוננציאליות ולוגריתמיות. פונקציות הפוכות. חקירת פונקציה, אסימפטוטות, קירוב לינארי. סדרות התכנסות של טורים מספריים. טור הרמוני, טור גיאומטרי, טור אריתמטי-גיאומטרי. טור טיילור, שימושים. טורי חזקות. פונקציה קדומה, אינטגרל לא מסוים. שיטות אינטגרציה בסיסיות (הצבת משתנים פשוטה, חלקים). אינטגרל מסוים. המשפט היסודי של החשבון האינטגלי. חישוב שטח, נפח של גוף סיבוב. אינטגרל מוכלל. שימושים. מטריצות ופעולות חשבון עליהן. מערכות של משוואות לינאריות ושיטת גאוס. מטריצות הפיכות. דטרמיננטות. שימושים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 pearson education greenwell, r.,ritchey, n., lial, m. calculus with applications for the life sciences

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:29:00