מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפ" רגילות ואינפי 2ח" - 104035 (Previous)

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104166 אלגברה אמ'   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
 
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104281 חשבון אינפי 2      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      


אינטגרלים לא מסויימים ומסויימים. משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון. משפט הקיום והיחידות. משוואות דיפרנציאליות רגילות לינאריות מסדר גבוה. יציבות. מערכות של משוואות לינאריות. מישור הפאזה. אינטגרלים מוכללים. טורי מספרים. טורי פונקציות והתכנסות במידה שווה. טורי חזקות. פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.


הערות
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכלי
להירשם. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
מועד א באינפי 2 ח' יתקיים ב ,8.7.2021-
מועד זה מדווח כבוחן.
מועד א' במד"ר יתקיים ב .28.7.2021-

משך זמן הבחינה 100 דקות.
09:00-10:30 ד 28.07.2021 א
503
504
506
507
600
601
602
603
604
605
606
607
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
מועד ב- שני החלקים ביחד באותו יום

כל חלק 100 דק' עם 20 דק' הפסקה בינהם
13:00-16:00 א 17.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
604 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 10 11
507 אולמן 12:30-14:30 ג
804 אולמן 16:30-18:30 א גב אביטל רבקה תרגול 11
 
604 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 10 12
507 אולמן 12:30-14:30 ג
107 שרמן הור 10:30-12:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 12
 
604 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 10 13
507 אולמן 12:30-14:30 ג
703 אולמן 08:30-10:30 ג גב ליטבינוב גלינה תרגול 13
 
233 אמדו 10:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 21
233 אמדו 12:30-14:30 ג
705 אולמן 12:30-14:30 ב מר אגרא ערן תרגול 21
 
233 אמדו 10:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 22
233 אמדו 12:30-14:30 ג
802 אולמן 10:30-12:30 ה גב פת ניקה תרגול 22
 
233 אמדו 10:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 23
233 אמדו 12:30-14:30 ג
604 אולמן 15:30-17:30 ב מר גייבה יורי תרגול 23
 
804 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 31
803 אולמן 10:30-12:30 ה
705 אולמן 12:30-14:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 31
 
804 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 32
803 אולמן 10:30-12:30 ה
705 אולמן 14:30-16:30 ד גב אביטל רבקה תרגול 32
 
804 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 33
803 אולמן 10:30-12:30 ה
704 אולמן 14:30-16:30 ד גב זלקמן-סמירין אולגה תרגול 33
 
804 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 34
803 אולמן 10:30-12:30 ה
704 אולמן 14:30-16:30 ג מר גייבה יורי תרגול 34
 
        ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:17:24