מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפ" רגילות ואינפי 2ח" - 104035 (Current)

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104166 אלגברה אמ'   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
 
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104281 חשבון אינפי 2      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      


אינטגרלים לא מסויימים ומסויימים. משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון. משפט הקיום והיחידות. משוואות דיפרנציאליות רגילות לינאריות מסדר גבוה. יציבות. מערכות של משוואות לינאריות. מישור הפאזה. אינטגרלים מוכללים. טורי מספרים. טורי פונקציות והתכנסות במידה שווה. טורי חזקות. פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליה.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 11.02.2022 א
  ה 10.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
307 אולמן 10:30-12:30 ג פרופ' רבייב דניאל הרצאה 10 11
303 אולמן 10:30-12:30 ה
305 אולמן 10:30-12:30 א אבירם אפרת תרגול 11
 
307 אולמן 10:30-12:30 ג פרופ' רבייב דניאל הרצאה 10 12
303 אולמן 10:30-12:30 ה
303 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ' גייבה יורי תרגול 12
 
307 אולמן 10:30-12:30 ג פרופ' רבייב דניאל הרצאה 10 13
303 אולמן 10:30-12:30 ה
    12:30-14:30 ב פרופ' קליס אולג תרגול 13
 
        פרופ' רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:47:14