מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Previous)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1     או
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2     או
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
הר 10- ברישום המוקדם מוצעת למסלולים:
חשמל-פיזיקה,פיזיקה,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיזיקה וחינוך לוקחי הקורס.
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
309
310
311
500
501
502
503
504
505
506
507
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 10.02.2023 א
305
306
307
308
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
804 אולמן 10:30-11:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
804 אולמן 12:30-14:30 ב
307 אולמן 11:30-12:30 ד גב מעין הילה תרגול 11
 
804 אולמן 10:30-11:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
804 אולמן 12:30-14:30 ב
307 אולמן 10:30-11:30 ד גב מעין הילה תרגול 12
 
804 אולמן 10:30-11:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 13
804 אולמן 12:30-14:30 ב
303 אולמן 16:30-17:30 ד גב פת ניקה תרגול 13
 
601 אולמן 15:30-17:30 ב פרופ' יהודיוף אמיר הרצאה 20 21
707 אולמן 15:30-16:30 ד
307 אולמן 14:30-15:30 ב גב מעין הילה תרגול 21
 
        ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:31:02