מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Plans)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
הר 10- ברישום המוקדם מוצעת למסלולים:
חשמל-פיזיקה,פיזיקה,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיזיקה וחינוך לוקחי הקורס.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג סמסטר בתכנון
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 10.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-11:30 א הרצאה 10 11
    12:30-14:30 ב
    11:30-12:30 ד   תרגול 11
 
    10:30-11:30 א הרצאה 10 12
    12:30-14:30 ב
    10:30-11:30 ד   תרגול 12
 
    10:30-11:30 א הרצאה 10 13
    12:30-14:30 ב
    16:30-17:30 ד   תרגול 13
 
    15:30-17:30 ב הרצאה 20 21
    15:30-16:30 ד
    14:30-15:30 ב   תרגול 21
 
    15:30-17:30 ב הרצאה 20 22
    15:30-16:30 ד
    15:30-16:30 ג   תרגול 22


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:50:52