מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Previous)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1     או
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2     או
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
מיועד למסלולי חשמל,
חינוך מתמטיקה, ביו-רפואה פיסיקה -
ביו-רפואה וביו-רפואה-רפואה.
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
604
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 26.07.2022 א
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 ב 24.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
804 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
804 אולמן 14:30-16:30 ד
607 אולמן 12:30-13:30 ב גב מעין הילה תרגול 11
 
804 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
804 אולמן 14:30-16:30 ד
607 אולמן 12:30-13:30 ג גב מעין הילה תרגול 12
 
804 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 13
804 אולמן 14:30-16:30 ד
607 אולמן 09:30-10:30 ד גב פת ניקה תרגול 13
 
804 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 14
804 אולמן 14:30-16:30 ד
604 אולמן 16:30-17:30 ד גב מעין הילה תרגול 14
 
302 אולמן 13:30-14:30 א ד"ר לוי אברהם הרצאה 20 22
303 אולמן 08:30-10:30 ד
607 אולמן 09:30-10:30 ב מר דניאלי יואב תרגול 22
 
        ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:43:21