מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Previous)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
הר 10- ברישום המוקדם מוצעת למסלולים:
חשמל-פיזיקה,פיזיקה,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיזיקה וחינוך לוקחי הקורס.
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
602
604
605
606
607
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 11.02.2022 א
233
234
3
4
5
7
8
9
אמדו
אמדו
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ו 11.03.2022 ב
311
503
504
506
507
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 01.04.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
311 אולמן 10:30-11:30 א פרופ' יריב אהוד הרצאה 10 11
311 אולמן 12:30-14:30 ב
601 אולמן 11:30-12:30 ד גב מעין הילה תרגול 11
 
311 אולמן 10:30-11:30 א פרופ' יריב אהוד הרצאה 10 12
311 אולמן 12:30-14:30 ב
601 אולמן 10:30-11:30 ד גב מעין הילה תרגול 12
 
311 אולמן 10:30-11:30 א פרופ' יריב אהוד הרצאה 10 13
311 אולמן 12:30-14:30 ב
501 אולמן 16:30-17:30 ד גב מעין הילה תרגול 13
 
804 אולמן 15:30-17:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 20 21
804 אולמן 15:30-16:30 ד
501 אולמן 14:30-15:30 ב מר דניאלי יואב תרגול 21
 
804 אולמן 15:30-17:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 20 22
804 אולמן 15:30-16:30 ד
101 אולמן 15:30-16:30 ג גב פת ניקה תרגול 22
 
        ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:58:47