מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Previous)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
הר 10- ברישום המוקדם עבור המסלולים:
חשמל-פיזיקה,פיזיקה,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיזיקה וחינוך לוקחי הקורס.
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
601
605
606
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 24.02.2020 א
203
205
302
303
306
307
309
310
311
312
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 20.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 אולמן 10:30-11:30 א פרופ/ח מאיר-וולף אדוארדו הרצאה 10 11
202 אולמן 12:30-14:30 ב
802 אולמן 11:30-12:30 ד גב פת ניקה תרגול 11
 
202 אולמן 10:30-11:30 א פרופ/ח מאיר-וולף אדוארדו הרצאה 10 12
202 אולמן 12:30-14:30 ב
803 אולמן 10:30-11:30 ד גב פת ניקה תרגול 12
 
202 אולמן 10:30-11:30 א פרופ/ח מאיר-וולף אדוארדו הרצאה 10 13
202 אולמן 12:30-14:30 ב
803 אולמן 16:30-17:30 ד מר זילברמן איתי תרגול 13
 
309 אולמן 15:30-17:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 20 21
309 אולמן 15:30-16:30 ד
802 אולמן 14:30-15:30 ב מר זילברמן איתי תרגול 21
 
309 אולמן 15:30-17:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 20 22
309 אולמן 15:30-16:30 ד
802 אולמן 15:30-16:30 ג גב מעין הילה תרגול 22
 
        פרופ/ח מאיר-וולף אדוארדו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 12:00:51