מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Current)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1     או
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2     או
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
מיועד למסלולי חשמל,
חינוך מתמטיקה, ביו-רפואה פיסיקה -
ביו-רפואה וביו-רפואה-רפואה.
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.07.2023 א
  ג 24.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ד
501 אולמן 12:30-13:30 ב   תרגול 11
 
    14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
    14:30-16:30 ד
    12:30-13:30 ג   תרגול 12
 
    14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 14
    14:30-16:30 ד
    09:30-10:30 ד   תרגול 14
 
    15:30-16:30 ג ד"ר רותם לירן הרצאה 20 21
    10:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ד   תרגול 21
 
    15:30-16:30 ג ד"ר רותם לירן הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ד
    09:30-10:30 ב   תרגול 22
 
    15:30-16:30 ג ד"ר רותם לירן הרצאה 20 23
    10:30-12:30 ד
    13:30-14:30 ג   תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:33:07