מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Current)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
מיועד למסלולי חשמל,
חינוך מתמטיקה, ביו-רפואה פיסיקה -
ביו-רפואה וביו-רפואה-רפואה.
תר 23- בוטל עקב מיעוט נרשמים. הרשומים
לתרגיל זה יוכלו להצטרף לתר .14-
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 26.07.2020 א
  ג 20.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
309 אולמן 14:30-16:30 ד
802 אולמן 12:30-13:30 ב מר זילברמן איתי תרגול 11
 
  אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
309 אולמן 14:30-16:30 ד
203 אולמן 12:30-13:30 ג גב וירניק אור תרגול 12
 
  אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 13
309 אולמן 14:30-16:30 ד
203 אולמן 09:30-10:30 ד גב פת ניקה תרגול 13
 
  אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 14
309 אולמן 14:30-16:30 ד
  אמדו 16:30-17:30 ד גב פת ניקה תרגול 14
 
202 אולמן 16:30-17:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 21
202 אולמן 15:30-17:30 ג
450 דייויס 17:30-18:30 א מר נעמן צוריאל תרגול 21
 
202 אולמן 16:30-17:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 22
202 אולמן 15:30-17:30 ג
705 אולמן 09:30-10:30 ב מר זילברמן איתי תרגול 22
 
202 אולמן 16:30-17:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 23
202 אולמן 15:30-17:30 ג
301 אולמן 16:30-17:30 ד   תרגול 23
 
        ד"ר מעין יוחאי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:13:23