מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 2מ" - 104032 (Previous)

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות קדם
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'     או
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      


האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים: סדרות וטורי פונקציות, התכנסות במידה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל. אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.


הערות
מיועד למסלולי מדעי המחשב ומסלול
הנדסת נתונים ומידע.
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 11.07.2021 א
501
503
504
506
507
600
601
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 10.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 11
1 סגו 10:30-12:30 ד
601 אולמן 12:30-14:30 א מר גייבה יורי תרגול 11
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 12
1 סגו 10:30-12:30 ד
601 אולמן 08:30-10:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 12
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 13
1 סגו 10:30-12:30 ד
603 אולמן 08:30-10:30 ג גב פת ניקה תרגול 13
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 14
1 סגו 10:30-12:30 ד
502 אולמן 08:30-10:30 ה ד"ר סלומון גיא תרגול 14
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 21
1 סגו 08:30-10:30 ג
601 אולמן 12:30-14:30 ב גב אביטל רבקה תרגול 21
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 22
1 סגו 08:30-10:30 ג
602 אולמן 12:30-14:30 ב מר גייבה יורי תרגול 22
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 23
1 סגו 08:30-10:30 ג
112 נהול 10:30-12:30 ד גב זלקמן-סמירין אולגה תרגול 23
 
100 בלומפילד 12:30-14:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 24
1 סגו 08:30-10:30 ג
233 אמדו 12:30-14:30 ה ד"ר סלומון גיא תרגול 24
 
        ד"ר מעין יוחאי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:10:09