מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 2מ" - 104032 (Current)

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      


האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים: סדרות וטורי פונקציות, התכנסות במידה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל. אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.


הערות
מיועד למסלולי מדעי המחשב ומסלול
הנדסת נתונים ומידע.
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.07.2020 א
  ו 25.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 11
1 סגו 10:30-12:30 ד
602 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר קליס אולג תרגול 11
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 12
1 סגו 10:30-12:30 ד
303 אולמן 08:30-10:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 12
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 13
1 סגו 10:30-12:30 ד
301 אולמן 08:30-10:30 ג מר יעקביאן אבירם תרגול 13
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 14
1 סגו 10:30-12:30 ד
304 אולמן 08:30-10:30 ה מר קסיס אמיר תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 21
6 קאהן 08:30-10:30 ג
302 אולמן 12:30-14:30 ב מר גייבה יורי תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 22
6 קאהן 08:30-10:30 ג
306 אולמן 12:30-14:30 ב גב פת ניקה תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 23
6 קאהן 08:30-10:30 ג
306 אולמן 10:30-12:30 ד מר קירי רן תרגול 23
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 24
6 קאהן 08:30-10:30 ג
301 אולמן 12:30-14:30 ה מר יעקביאן אבירם תרגול 24
 
        ד"ר מעין יוחאי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:07:37