מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 2מ" - 104032 (Current)

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות קדם
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'     או
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      


האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים: סדרות וטורי פונקציות, התכנסות במידה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל. אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.


הערות
מיועד למסלולי מדעי המחשב ומסלול
הנדסת נתונים ומידע.
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
602
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 11.07.2022 א
      ה 22.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 11
705 אולמן 10:30-12:30 ד
104 אולמן 12:30-14:30 א גב עמיר מיכל תרגול 11
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 12
705 אולמן 10:30-12:30 ד
701 אולמן 08:30-10:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 12
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 13
705 אולמן 10:30-12:30 ד
607 אולמן 08:30-10:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 13
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 14
705 אולמן 10:30-12:30 ד
701 אולמן 08:30-10:30 ה מר בן יהודה טל תרגול 14
 
1 סגו 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 20 21
1 סגו 08:30-10:30 ג
705 אולמן 12:30-14:30 ב גב שמן ליטל תרגול 21
 
1 סגו 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 20 23
1 סגו 08:30-10:30 ג
607 אולמן 10:30-12:30 ד גב זלקמן-סמירין אולגה תרגול 23
 
1 סגו 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 20 24
1 סגו 08:30-10:30 ג
305 אולמן 12:30-14:30 ה גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 24
 
1 סגו 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 20 25
1 סגו 08:30-10:30 ג
305 אולמן 14:30-16:30 ד גב עמיר מיכל תרגול 25
 
        ד"ר צנזור אביב הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:29:33