מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 2מ" - 104032 (Current)

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות קדם
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'     או
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2      


האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים: סדרות וטורי פונקציות, התכנסות במידה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל. אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.


הערות
מיועד למסלולי מדעי המחשב ומסלול
הנדסת נתונים ומידע.
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: יוליה פייגין-קצוב.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 14.07.2023 א
  ד 11.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ה
    12:30-14:30 א   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ב ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 13
    14:30-16:30 ה
    16:30-18:30 ג   תרגול 13
 
    12:30-14:30 ב ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 14
    14:30-16:30 ה
    08:30-10:30 ה   תרגול 14
 
    12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 21
    08:30-10:30 ג
    12:30-14:30 ב   תרגול 21
 
    12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 22
    08:30-10:30 ג
604 אולמן 10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
    12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 24
    08:30-10:30 ג
    12:30-14:30 ה   תרגול 24
 
    14:30-16:30 ד ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 30 31
    08:30-10:30 ה
604 אולמן 08:30-10:30 ג   תרגול 31
 
    14:30-16:30 ד ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 30 32
    08:30-10:30 ה
501 אולמן 14:30-16:30 ה   תרגול 32
 
    14:30-16:30 ד ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 30 33
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 33


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:24:53