מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1מ" - 104031 (Current)

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      


שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 23.07.2020 א
  ג 20.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
305 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 10 11
305 אולמן 10:30-12:30 ג
  אולמן 12:30-14:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 11
301 אולמן 09:30-10:30 ה
 
305 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 10 12
305 אולמן 10:30-12:30 ג
303 אולמן 12:30-14:30 ב מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 12
303 אולמן 09:30-10:30 ה
 
305 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר צנזור אביב הרצאה 10 13
305 אולמן 10:30-12:30 ג
702 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 13
  אולמן 11:30-12:30 ד
 
301 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 20 21
302 אולמן 08:30-10:30 ה
303 אולמן 12:30-13:30 א גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 21
302 אולמן 10:30-12:30 ג
 
301 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 20 22
302 אולמן 08:30-10:30 ה
311 אולמן 13:30-14:30 ב מר דולב אור תרגול 22
102 אולמן 10:30-12:30 ד
 
  אולמן 10:30-12:30 ב פרופ. בשותי דאוד הרצאה 30 31
205 אולמן 08:30-10:30 ה
301 אולמן 12:30-13:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל תרגול 31
301 אולמן 10:30-12:30 ג
 
  אולמן 10:30-12:30 ב פרופ. בשותי דאוד הרצאה 30 32
205 אולמן 08:30-10:30 ה
703 אולמן 13:30-14:30 ב גב עמיר מיכל תרגול 32
104 אולמן 10:30-12:30 ד
 
        ד"ר צנזור אביב הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:04:22