מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות - 104030 (Current)

104030 - מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'   (   מקצועות קדם
) 104295 חשבון אינפיניטסימלי 3 ו -    
 
  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104213 משוואות דיפרנציאליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות      
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'      


משוואות לינאריות וקוואזי-לינאריות מסדר ראשון - פתרון בעית התחלה באמצעות שיטת הקווים האופייניים. משוואת הגלים במקדמים קבועים, המשוואה הלא-הומגנית, הבעיה המעורבת, פתרון בעזרת טורי פוריה, קרקטריסטיקות עבור משוואות קוואזי-לינאריות בשני משתנים, מיון משוואות מסדר שני וצורות קנוניות, מוצגות היטב, משפט קושי-קובלבסקי (ללא הוכחה), הדוגמה של האנס לוי (ללא הוכחה), פונקציות הרמוניות: תכונת הממוצע ועיקרון המכסימום, פונקצית גרין, גרעין פואסון, פתרון בעית דיריכלה באמצעות שיטת perron, הפתרון היסודי של משוואת החום, בעית התחלה במרחב כולו, עיקרון המכסימום החלש, יחידות הפתרון החסום לבעית התחלה במרחב כולו, הבעיה המעורבת בפס אינסופי, משוואת הגלים במימד n: שיטת הממוצעים הספריים, הפתרון במימד 3, הפתרון במימד 2.


הערות
מתרגל אחראי: מר בר תבור
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
801 אולמן 13:00-16:00 ג 19.07.2022 א
      א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
705 אולמן 10:30-12:30 א פרופ'ח שליט אור משה הרצאה 10 11
305 אולמן 12:30-13:30 ב
606 אולמן 13:30-14:30 ב מר תבור בר תרגול 11

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:14:26