מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות - 104024

104024 - מבוא להסתברות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   (   מקצועות קדם
) 104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
 
  090074 יסודות הסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094410 סטטיסטיקה למהנדסים 1      
  094430 שיטות סטטיסטיות בטכנולוגיה      
  094440 מבוא להסתברות מ      
  094450 הסתברות      
 
  084195 מבוא לשיטות הסתברות אויר       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      


ניסויים אקראיים. מרחבי הסתברות ( sbp ) אכסיומות ומשפטי יסוד. הסתברות מותנית. משפט ביס. מאורעות בלתי תלויים. סדרות ניסויים. משתנים אקראים (בדידים, רציפים מעורבים). התפלגויות חשובות (בדידות ורציפות). וקטורים אקראיים. התפלגויות חשובות רב-ממדיות. פונקציות של משתנים אקראיים. קונוולוציה. תוחלת ומומנטים. פונקציות יוצרות, פונקציה אופיינית ושימושים. סדרות של משתנים אקראיים, התכנסות ומשפטי גבול (חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי). שימושים.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:18:00