מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ" - 104022

104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104036 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'       מקצועות קדם
  104041 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1     או
  104042 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2     או
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  104016 אלגברה 1מ'       מקצועות צמודים
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה אמ'      
 
  104000 מוכנות מתמטית לפיזיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפיניטסמלי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
מיועד לסטודנטים מהמסלולים:
מכונות,אוויר',ניהול, מערכות מידע
הוראה וחומרים החוזרים על הקורס.
קבוצה 86 שייכת לבינלאומי
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
200
202
203
300
301
302
303
304
305
306
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 א 06.02.2022 א
200
205
206
308
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 04.03.2022 ב
105
201
203
205
309
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 25.03.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
708 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 11
707 אולמן 10:30-12:30 ד
707 אולמן 12:30-14:30 ג גב שפירא איריס תרגול 11
 
708 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 12
707 אולמן 10:30-12:30 ד
703 אולמן 12:30-14:30 ה גב אביטל רבקה תרגול 12
 
        ד"ר פרגי אייל הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
104 אולמן 14:30-16:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 80 86
707 אולמן 12:30-14:30 ה
707 אולמן 15:30-17:30 ג ד"ר דמיטריוק אלון
פרופ' פרץ טל
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:12:02