מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ" - 104022 (Current)

104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות קדם
 
  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות צמודים
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה אמ'      
 
  104000 מוכנות מתמטית לפיזיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


הערה: מקצועות מכילים: 104282 + 104281. וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 13.07.2022 א
      ה 22.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 11
1 ה.כימית 10:30-12:30 ד
803 אולמן 12:30-14:30 א גב ליטבינוב גלינה תרגול 11
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 12
1 ה.כימית 10:30-12:30 ד
801 אולמן 10:30-12:30 ה גב חאטום יארה תרגול 12
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 13
1 ה.כימית 10:30-12:30 ד
803 אולמן 14:30-16:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 13
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 14
1 ה.כימית 10:30-12:30 ד
802 אולמן 08:30-10:30 ג גב מעין הילה תרגול 14
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 21
1 סגו 10:30-12:30 ד
305 אולמן 12:30-14:30 א גב שפירא איריס תרגול 21
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 22
1 סגו 10:30-12:30 ד
302 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר ארושס שוקי תרגול 22
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 23
1 סגו 10:30-12:30 ד
804 אולמן 10:30-12:30 ה גב אביטל רבקה תרגול 23
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 24
1 סגו 10:30-12:30 ד
305 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר ארושס שוקי תרגול 24
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 30 32
1 ח.בניה 10:30-12:30 ה
805 אולמן 10:30-12:30 ד גב מעין הילה תרגול 32
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 30 33
1 ח.בניה 10:30-12:30 ה
603 אולמן 14:30-16:30 ד מר אברהם גרשון תרגול 33
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:19:50