מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ" - 104022 (Current)

104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות קדם
 
  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות צמודים
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה אמ'      
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


הערה: מקצועות מכילים: 104282 + 104281. וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
מיועד לסטודנטים מהמסלולים:
מכונות,אוויר',ניהול, מערכות מידע
הוראה וחומרים החוזרים על הקורס.
קבוצה 86 שייכת לבינלאומי
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  ו 04.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
708 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 11
707 אולמן 10:30-12:30 ד
707 אולמן 12:30-14:30 ג גב שפירא איריס תרגול 11
 
708 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 12
707 אולמן 10:30-12:30 ד
703 אולמן 12:30-14:30 ה גב אביטל רבקה תרגול 12
 
        ד"ר פרגי אייל הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
104 אולמן 14:30-16:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 80 86
707 אולמן 12:30-14:30 ה
707 אולמן 15:30-17:30 ג פרופ' פרץ טל תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:13:46