מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ" - 104022 (Current)

104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
 
  104009 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


הערה: מקצועות מכילים: 104282 + 104281. וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.07.2020 א
  ו 25.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 11
  אולמן 10:30-12:30 ד
311 אולמן 12:30-14:30 א מר סוסמן לי תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 12
  אולמן 10:30-12:30 ד
311 אולמן 10:30-12:30 ה מר סוסמן לי תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 13
  אולמן 10:30-12:30 ד
311 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר ארושס שוקי תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 14
  אולמן 10:30-12:30 ד
311 אולמן 08:30-10:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 14
 
309 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 21
  אולמן 10:30-12:30 ד
203 אולמן 12:30-14:30 א גב שפירא איריס תרגול 21
 
309 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 22
  אולמן 10:30-12:30 ד
307 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר גורליק אירנה תרגול 22
 
309 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 23
  אולמן 10:30-12:30 ד
303 אולמן 10:30-12:30 ה גב שפירא איריס תרגול 23
 
309 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 20 24
  אולמן 10:30-12:30 ד
311 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר ארושס שוקי תרגול 24
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 30 31
202 אולמן 10:30-12:30 ה
203 אולמן 08:30-10:30 ב גב אביטל רבקה תרגול 31
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 30 32
202 אולמן 10:30-12:30 ה
281 דיוויס 10:30-12:30 ד מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 32
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 30 33
202 אולמן 10:30-12:30 ה
234 אמדו 14:30-16:30 ד גב פת ניקה תרגול 33
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 10:57:13