מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית מ" - 104019 (Current)

104019 - אלגברה ליניארית מ'
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות מכילים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104066 אלגברה א'      
  104166 אלגברה אמ'      
  104167 אלגברה א      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 3.5 שעות. שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. מטריצה הפיכה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
משך ההרצאות בפועל 3.5 שעות בלבד.
הר 10- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
אזרחית וסביבתית,מיפוי והנ.סביבה.
הר 20- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
הנ.כימית, הנ.ביוכימית,ביולוגיה
כימיה וביוכימיה מולקולרית.
הר 30- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
הנ.אוויר', הנ.חומרים,חומרים-כימיה
חומרים-ביולוגיה, חומרים-רפואה -
ביוטכנולוגיה ומזון וכן עבור ביוכימית
המורשים לקחת פיסיקה 1 ( 114051 ).
מתרגלת אחראית: ד"ר חירייה מסרווה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 11:30-13:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
303 אולמן 08:30-10:30 ב מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 11
 
1 סגו 11:30-13:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
601 אולמן 12:30-14:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 12
 
1 סגו 11:30-13:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
311 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר מסרווה חייריה תרגול 13
 
1 סגו 11:30-13:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 14
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
803 אולמן 14:30-16:30 ב גב טרביה ראואן תרגול 14
 
804 אולמן 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 20 21
803 אולמן 08:30-10:30 ה
308 אולמן 11:30-13:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 21
 
804 אולמן 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 20 23
803 אולמן 08:30-10:30 ה
303 אולמן 08:30-10:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 23
 
1 ח.בניה 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 31
1 סגו 14:30-16:30 ג
601 אולמן 14:30-16:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 31
 
1 ח.בניה 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 32
1 סגו 14:30-16:30 ג
504 אולמן 14:30-16:30 ב מר פלדמן אלון תרגול 32
 
1 ח.בניה 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 33
1 סגו 14:30-16:30 ג
501 אולמן 10:30-12:30 ד גב טרביה ראואן תרגול 33
 
1 ח.בניה 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 34
1 סגו 14:30-16:30 ג
601 אולמן 08:30-10:30 ד גב קפלן עטרה תרגול 34
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:26:02