מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ" - 104018 (Current)

104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. המספרים הממשיים. סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים. פונקציה ממשית של משתנה יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. כלל לופיטל, משפט טיילור, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסויים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. הגדרת פונקציה בצורת אינטגרל. טורים מספריים. סדרות פונקציות, טורי פונקציות וטורי חזקות. הערה: הקורס נבדל מהקורס 104003 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מיועד עבור סטודנטים מהנ.מכונות,אוויר
חומרים-כימיה, חומרים-ביולוגיה,חומרים
ביו-רפואה,ביו-רפו.רפואה,חומרים-רפואה
הוראה וסטו.מכימיה בוחרי המקצוע.
====================================
הר 40+10- ברישום המוקדם לסטו.מאוויר'
חומרים,חומרים-כימיה,חומרים-ביולוגיה
ביו-רפואה,חומרים-רפואה,כימיה לוקחי
המקצוע, ועבור חדשים מהנ.ביוכימית
הר 20- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים מ-
הנ.מכונות, וכן -מסלולי חינוך למדע
וטכנולוגיה לוקחי המקצוע.
הר 30- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים מ-
הנ.כימית,ביוכימית, הנ.תעשיה וניהול
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  ד 02.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 11
233 אמדו 08:30-10:30 ה
303 אולמן 14:30-16:30 א מר אברהם גרשון תרגול 11
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 12
233 אמדו 08:30-10:30 ה
301 אולמן 10:30-12:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 12
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 13
233 אמדו 08:30-10:30 ה
305 אולמן 10:30-12:30 ד גב שפירא איריס תרגול 13
 
311 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 21
311 אולמן 10:30-12:30 ה
501 אולמן 08:30-10:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 21
 
311 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 22
311 אולמן 10:30-12:30 ה
501 אולמן 08:30-10:30 ד גב שפירא איריס תרגול 22
 
311 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 23
311 אולמן 10:30-12:30 ה
104 אולמן 14:30-16:30 ג גב חאטום יארה תרגול 23
 
311 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 24
311 אולמן 10:30-12:30 ה
708 אולמן 10:30-12:30 ד גב מלחם קרואן תרגול 24
 
1 כימיה 08:30-10:30 ג ד"ר גורן אבי הרצאה 30 31
1 כימיה 10:30-12:30 ה
703 אולמן 14:30-16:30 א מר גייבה יורי תרגול 31
 
1 כימיה 08:30-10:30 ג ד"ר גורן אבי הרצאה 30 32
1 כימיה 10:30-12:30 ה
707 אולמן 08:30-10:30 ב גב מעין הילה תרגול 32
 
1 כימיה 08:30-10:30 ג ד"ר גורן אבי הרצאה 30 33
1 כימיה 10:30-12:30 ה
601 אולמן 10:30-12:30 ב גב ליטבינוב גלינה תרגול 33
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר לנדסמן גיא הרצאה 40 41
1 ח.בניה 08:30-10:30 ה
301 אולמן 08:30-10:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 41
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר לנדסמן גיא הרצאה 40 42
1 ח.בניה 08:30-10:30 ה
104 אולמן 10:30-12:30 ג גב פת ניקה תרגול 42
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר לנדסמן גיא הרצאה 40 43
1 ח.בניה 08:30-10:30 ה
705 אולמן 10:30-12:30 ד ד"ר ארושס שוקי תרגול 43
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
הטכניון פרופ' יואב בנימיני חדו"א 1מ'-קלטות וידאו-הרצאות
אקדמון, האוני' העברית דוד מייזלר חשבון אינפיניטסימלי
בק קון בן ציון, זעפרני חדו"א 1 תיאוריה ותרגילים
  קון בן-ציון חדו"א 2 )חלק א' - ירוק(

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:22:41