מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1מ" - 104016 (Current)

104016 - אלגברה 1מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104066 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104166 אלגברה אמ'      
  104167 אלגברה א      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עד 40 מוצעות להנ.חשמל.
הר 10- עד 30 מוצעות לביו-רפואה ו-
וביו-רפואה -רפואה,ביורפואה -פיסיקה,
אווירו-פיסיקה.
הר 50- מוצעת לחומרים -פיסיקה.
חומרים-כימיה הבוחרים לקחת מקצוע זה
קב- 52 ברישום המוקדם מוצעת המסלולים:
חומרים-פיסיקה,פיסיקה,חומרים -כימיה.
הר 60- מוצעת ל-
הנ.תעשיה וניהול ומערכות מידע.
מתרגלת אחראית: ד"ר עליזה מלק
קבוצה 50 מיועדת להנ.מכונות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 09.02.2023 א
  ו 10.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
203 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 11
203 אולמן 08:30-10:30 ד
201 אולמן 12:30-14:30 ג גב ולך מרים תרגול 11
 
203 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 12
203 אולמן 08:30-10:30 ד
802 אולמן 10:30-12:30 ג גב מעין הילה תרגול 12
 
203 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 13
203 אולמן 08:30-10:30 ד
604 אולמן 12:30-14:30 ב גב פת ניקה תרגול 13
 
203 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 14
203 אולמן 08:30-10:30 ד
307 אולמן 10:30-12:30 ג גב לאון ויויאן תרגול 14
 
1 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 21
1 טאוב 08:30-10:30 ד
504 אולמן 12:30-14:30 א מר פלדמן אלון תרגול 21
 
1 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 23
1 טאוב 08:30-10:30 ד
603 אולמן 12:30-14:30 ג גב טרביה ראואן תרגול 23
 
1 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 24
1 טאוב 08:30-10:30 ד
205 אולמן 14:30-16:30 ב גב שפלר הילה תרגול 24
 
310 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 30 31
307 אולמן 08:30-10:30 ד
501 אולמן 12:30-14:30 ג גב פת ניקה תרגול 31
 
310 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 30 34
307 אולמן 08:30-10:30 ד
503 אולמן 12:30-14:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 34
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 40 41
1 סגו 08:30-10:30 ה
202 אולמן 12:30-14:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 41
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 40 42
1 סגו 08:30-10:30 ה
603 אולמן 14:30-16:30 א מר מויאל עומר תרגול 42
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 40 43
1 סגו 08:30-10:30 ה
603 אולמן 08:30-10:30 ג גב לאון ויויאן תרגול 43
 
1 קאהן 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 50 51
1 קאהן 14:30-16:30 ג
503 אולמן 12:30-14:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 51
 
1 קאהן 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 50 52
1 קאהן 14:30-16:30 ג
501 אולמן 14:30-16:30 ב מר אלפסי ניר תרגול 52
 
804 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 61
804 אולמן 14:30-16:30 ג
507 אולמן 08:30-10:30 ד גב מלחם קרואן תרגול 61
 
804 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 63
804 אולמן 14:30-16:30 ג
805 אולמן 10:30-12:30 ב גב שפלר הילה תרגול 63
 
804 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
804 אולמן 14:30-16:30 ג
          תרגול 69
 
        ד"ר מלק עליזה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:27:59