מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1/מורחב - 104016 (Current)

104016 - אלגברה 1/מורחב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104066 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104166 אלגברה אמ'      
  104167 אלגברה א      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עד 40 מוצעות להנ.חשמל.
הר 10- עד 30 מוצעות לביו-רפואה ו-
וביו-רפואה -רפואה,אווירו-פיזיקה.
לפיזיקה וחשמל-פיזיקה ברישום מוקדם
מוצעות קב- .22+21
קב 14- מוצעת להנ.מכונות.
הר 50- גם עבור מכונות, חומרים-פיזיקה
ביורפואה-פיזיקה וכן עבור סטודנטים
מחומרים-כימיה הבוחרים לקחת מקצוע זה
קב- 54 ברישום המוקדם מוצעת המסלולים:
חומרים-פיזיקה, ביורפואה, פיזיקה ו
חומרים -כימיה לוקחי הקורס.
הר 60- ברישום המוקדם מוצעת ל-
הנ.תעשיה וניהול ומערכות מידע.
מתרגלת אחראית:ד"ר עליזה מלק.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 11
1 סגו 08:30-10:30 ד
606 אולמן 12:30-14:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 11
 
206 רבין 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 12
1 סגו 08:30-10:30 ד
302 אולמן 10:30-12:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 12
 
206 רבין 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 13
1 סגו 08:30-10:30 ד
606 אולמן 12:30-14:30 ב גב מעין הילה תרגול 13
 
206 רבין 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 14
1 סגו 08:30-10:30 ד
606 אולמן 10:30-12:30 ג גב לאון ויויאן תרגול 14
 
2 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 21
2 טאוב 08:30-10:30 ד
306 אולמן 08:30-10:30 ב מר פלדמן אלון תרגול 21
 
2 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 22
2 טאוב 08:30-10:30 ד
104 אולמן 08:30-10:30 ב גב שפלר הילה תרגול 22
 
2 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 23
2 טאוב 08:30-10:30 ד
104 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר מסרווה חייריה תרגול 23
 
2 טאוב 14:30-16:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 20 24
2 טאוב 08:30-10:30 ד
801 אולמן 14:30-16:30 ב גב שפלר הילה תרגול 24
 
606 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר דוקוב אלעד הרצאה 30 31
607 אולמן 08:30-10:30 ד
308 אולמן 12:30-14:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 31
 
606 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר דוקוב אלעד הרצאה 30 32
607 אולמן 08:30-10:30 ד
102 אולמן 08:30-10:30 ה גב מעין הילה תרגול 32
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 40 41
1 טאוב 08:30-10:30 ה
303 אולמן 12:30-14:30 א מר אברהם גרשון תרגול 41
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 40 42
1 טאוב 08:30-10:30 ה
305 אולמן 14:30-16:30 א גב מעין הילה תרגול 42
 
1 טאוב 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 40 43
1 טאוב 08:30-10:30 ה
306 אולמן 08:30-10:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 43
 
804 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 51
804 אולמן 14:30-16:30 ג
301 אולמן 08:30-10:30 ה מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 51
 
804 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 52
804 אולמן 14:30-16:30 ג
704 אולמן 14:30-16:30 ב מר שרון אוהד תרגול 52
 
100 בלומפילד 11:30-13:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 60 61
1 כימיה 14:30-16:30 ג
311 אולמן 08:30-10:30 ד גב פת ניקה תרגול 61
 
100 בלומפילד 11:30-13:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 60 63
1 כימיה 14:30-16:30 ג
805 אולמן 14:30-16:30 ב גב מעין הילה תרגול 63
 
100 בלומפילד 11:30-13:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 60 69
1 כימיה 14:30-16:30 ג
          תרגול 69
 
        ד"ר מלק עליזה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:18:29