מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104014

104014 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'       מקצועות קדם
 
  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות צמודים
  104167 אלגברה א      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס 104014 נבדל מהקורס 104020 ומ- 104022 בהעמקה נוספת תיאורטית.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:11:40