מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013 (Previous)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס. יתכן שבפועל הנושאים הנ"ל ילמדו בסדר אחר.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף.
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
ברישום המוקדם קב 14 ,13 ,11- _עבור ביו
רפואה, ביורפואה -פיזיקה וביו רפואה-
רפואה.
ברישום המוקדם קב 43 ,41. עבור פיזיקה-
חשמל-פיזיקה_ וחומרים- פיזיקה.
קבוצה 42 אוחדה עם קבוצה .32
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
502
600
601
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 13.07.2021 א
503
504
505
506
507
600
601
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 05.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
803 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר וולף עדי הרצאה 10 11
801 אולמן 10:30-12:30 ד
704 אולמן 12:30-14:30 א גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 11
804 אולמן 10:30-11:30 ה
 
803 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר וולף עדי הרצאה 10 12
801 אולמן 10:30-12:30 ד
803 אולמן 15:30-16:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 12
804 אולמן 10:30-12:30 ג
 
803 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר וולף עדי הרצאה 10 13
801 אולמן 10:30-12:30 ד
801 אולמן 11:30-12:30 א גב שפירא איריס תרגול 13
801 אולמן 08:30-10:30 ג
 
803 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר וולף עדי הרצאה 10 14
801 אולמן 10:30-12:30 ד
804 אולמן 11:30-12:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 14
802 אולמן 08:30-10:30 ג
 
804 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 20 21
804 אולמן 10:30-12:30 ד
802 אולמן 15:30-16:30 א גב מרינוב שני תרגול 21
801 אולמן 10:30-12:30 ג
 
804 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 20 22
804 אולמן 10:30-12:30 ד
704 אולמן 11:30-12:30 ג גב שפירא איריס תרגול 22
604 אולמן 08:30-10:30 ה
 
804 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 20 23
804 אולמן 10:30-12:30 ד
604 אולמן 14:30-16:30 א מר גייבה יורי תרגול 23
604 אולמן 16:30-17:30 ג
 
801 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 31
607 אולמן 10:30-12:30 ג
604 אולמן 14:30-15:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 31
604 אולמן 12:30-14:30 ה
 
801 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 32
607 אולמן 10:30-12:30 ג
503 אולמן 09:30-10:30 ב ד"ר קליס אולג תרגול 32
705 אולמן 10:30-12:30 ד
 
801 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 33
607 אולמן 10:30-12:30 ג
805 אולמן 08:30-10:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 33
702 אולמן 11:30-12:30 ד
 
100 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 40 41
233 אמדו 10:30-12:30 ג
603 אולמן 09:30-10:30 ב מר סופר גלעד תרגול 41
603 אולמן 10:30-12:30 ד
 
100 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 40 43
233 אמדו 10:30-12:30 ג
800 אולמן 14:30-15:30 ב גב אביטל רבקה תרגול 43
800 אולמן 08:30-10:30 ה
 
100 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 40 44
233 אמדו 10:30-12:30 ג
708 אולמן 14:30-15:30 ב גב פת ניקה תרגול 44
804 אולמן 08:30-10:30 ה
 
        ד"ר וולף עדי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:54:10