מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013 (Current)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104166 אלגברה א' ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס. יתכן שבפועל הנושאים הנ"ל ילמדו בסדר אחר.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
תר 34- אוחד עם .33
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 15.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 11
233 אמדו 10:30-12:30 ד
306 אולמן 12:30-14:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 11
802 אולמן 10:30-11:30 ה
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 12
233 אמדו 10:30-12:30 ד
701 אולמן 15:30-16:30 א מר יעקביאן אבירם תרגול 12
303 אולמן 10:30-12:30 ג
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 13
233 אמדו 10:30-12:30 ד
303 אולמן 11:30-12:30 א גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 13
302 אולמן 08:30-10:30 ג
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 14
233 אמדו 10:30-12:30 ד
304 אולמן 11:30-12:30 א ד"ר קליס אולג תרגול 14
306 אולמן 08:30-10:30 ג
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר פרג'י אייל הרצאה 20 21
112 נהול 10:30-12:30 ד
704 אולמן 15:30-16:30 א ד"ר קליס אולג תרגול 21
306 אולמן 10:30-12:30 ג
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר פרג'י אייל הרצאה 20 22
112 נהול 10:30-12:30 ד
705 אולמן 11:30-12:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 22
704 אולמן 08:30-10:30 ה
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר פרג'י אייל הרצאה 20 23
112 נהול 10:30-12:30 ד
303 אולמן 14:30-16:30 א מר גייבה יורי תרגול 23
306 אולמן 16:30-17:30 ג
 
310 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 30 31
310 אולמן 10:30-12:30 ג
705 אולמן 14:30-15:30 ב מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 31
303 אולמן 12:30-14:30 ה
 
310 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 30 32
310 אולמן 10:30-12:30 ג
603 אולמן 09:30-10:30 ב ד"ר וולף עדי תרגול 32
705 אולמן 10:30-12:30 ד
 
310 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 30 33
310 אולמן 10:30-12:30 ג
301 אולמן 08:30-10:30 ב מר אלון ליאור תרגול 33
  אולמן 11:30-12:30 ד
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 41
202 אולמן 10:30-12:30 ג
  אולמן 09:30-10:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 41
701 אולמן 10:30-12:30 ד
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 42
202 אולמן 10:30-12:30 ג
602 אולמן 09:30-10:30 ב גב שפירא איריס תרגול 42
604 אולמן 10:30-12:30 ד
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 43
202 אולמן 10:30-12:30 ג
306 אולמן 14:30-15:30 ב גב פת ניקה תרגול 43
102 אולמן 08:30-10:30 ה
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 44
202 אולמן 10:30-12:30 ג
704 אולמן 14:30-15:30 ב מר יפרח יובל תרגול 44
101 אולמן 08:30-10:30 ה
 
        ד"ר רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 10:50:03