מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013 (Current)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1מ'   (   מקצועות קדם
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104036 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104041 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104042 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104000 מוכנות מתמטית לפיזיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 20.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
205 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 11
205 אולמן 10:30-12:30 ד
307 אולמן 12:30-14:30 א גב אביטל רבקה תרגול 11
310 אולמן 09:30-10:30 ג
 
205 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 13
205 אולמן 10:30-12:30 ד
306 אולמן 12:30-14:30 ג גב שפירא איריס תרגול 13
506 אולמן 08:30-09:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2202/3202 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 14:10:04