מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013 (Current)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס. יתכן שבפועל הנושאים הנ"ל ילמדו בסדר אחר.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף.
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
ברישום המוקדם קב 14 ,13 ,11- _עבור ביו
רפואה, ביורפואה -פיזיקה וביו רפואה-
רפואה.
ברישום המוקדם קב 43 ,41. עבור פיזיקה-
חשמל-פיזיקה_ וחומרים- פיזיקה.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 14.07.2022 א
  א 18.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ד
    12:30-14:30 א תרגול 11
    10:30-11:30 ה
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ד
    15:30-16:30 א תרגול 12
    10:30-12:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 13
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 א תרגול 13
    08:30-10:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 14
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 א תרגול 14
    08:30-10:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 21
    10:30-12:30 ד
    15:30-16:30 א תרגול 21
    10:30-12:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 ג תרגול 22
    08:30-10:30 ה
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 23
    10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 א תרגול 23
    16:30-17:30 ג
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 31
    10:30-12:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 31
    12:30-14:30 ה
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 32
    10:30-12:30 ג
    09:30-10:30 ב תרגול 32
    10:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 33
    10:30-12:30 ג
    08:30-10:30 ב תרגול 33
    11:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 41
    10:30-12:30 ג
    09:30-10:30 ב תרגול 41
    10:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 43
    10:30-12:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 43
    08:30-10:30 ה
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 44
    10:30-12:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 44
    08:30-10:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 19/01/2022 בשעה 18:07:45