מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013 (Current)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104036 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104000 מוכנות מתמטית לפיזיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף.
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
ברישום המוקדם קב 14 ,13 ,11- _עבור ביו
רפואה, ביורפואה -פיזיקה וביו רפואה-
רפואה.
ברישום המוקדם קב 43 ,41. עבור פיזיקה-
חשמל-פיזיקה_ וחומרים- פיזיקה.
מתרגלת אחראית: גב' אפרת אבירם
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 14.07.2022 א
      א 18.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 11
202 אולמן 10:30-12:30 ד
306 אולמן 12:30-14:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 11
802 אולמן 10:30-11:30 ה
 
202 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 12
202 אולמן 10:30-12:30 ד
701 אולמן 15:30-16:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 12
303 אולמן 10:30-12:30 ג
 
202 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרגי אייל הרצאה 10 14
202 אולמן 10:30-12:30 ד
305 אולמן 11:30-12:30 א גב שפירא איריס תרגול 14
305 אולמן 08:30-10:30 ג
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה הרצאה 20 21
1 ח.בניה 10:30-12:30 ד
704 אולמן 15:30-16:30 א גב שפירא איריס תרגול 21
306 אולמן 10:30-12:30 ג
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה הרצאה 20 22
1 ח.בניה 10:30-12:30 ד
607 אולמן 11:30-12:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 22
607 אולמן 08:30-10:30 ה
 
1 סגו 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה הרצאה 20 23
1 ח.בניה 10:30-12:30 ד
200 אולמן 14:30-16:30 א מר גייבה יורי תרגול 23
200 אולמן 16:30-17:30 ג
 
1 סגו 14:30-16:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 30 31
1 סגו 10:30-12:30 ג
306 אולמן 14:30-15:30 ב גב פת ניקה תרגול 31
306 אולמן 12:30-14:30 ה
 
1 סגו 14:30-16:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 30 33
1 סגו 10:30-12:30 ג
306 אולמן 08:30-10:30 ב גב שפירא איריס תרגול 33
309 אולמן 11:30-12:30 ד
 
302 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 40 41
302 אולמן 10:30-12:30 ג
604 אולמן 09:30-10:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 41
302 אולמן 10:30-12:30 ד
 
302 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 40 43
302 אולמן 10:30-12:30 ג
305 אולמן 14:30-15:30 ב גב אביטל רבקה תרגול 43
305 אולמן 08:30-10:30 ה
 
        ד"ר וולף עדי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:13:48