מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ" - 104011

104011 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות קדם
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'     או
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'     או
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  104009 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104167 אלגברה א      
 
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


הערה: מקצועות מכילים: 104281 + 104282. וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים.חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס 104011 נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תאורטית וישומית כאחד.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:00:14