מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית מ" - 104009

104009 - אלגברה ליניארית מ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104006 אלגברה לינארית      
  104167 אלגברה א      
 
  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות מכילים
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה אמ'      


שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. מטריצה הפוכה. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. עקבה של מטריצה. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:39:55