מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה לינארית - 104006

104006 - אלגברה לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104009 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104016 אלגברה 1מ'       מקצועות מכילים
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה אמ'      
  104167 אלגברה א      


שדות. מספרים מרוכבים. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. מטריצה הפוכה. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. עקבה של מטריצה. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:11:00